CHDSA專案活動

才藝競賽複賽

日期:107年9月16日(星期日)

報到時間:歌唱組12:30~13:00

舞蹈組14:30~15:00

比賽時間:歌唱組13:00~15:00

舞蹈組15:00~17:00

地點:遠東百貨(桃園市桃園區中正路20號)

1.參賽者請自行準備伴唱帶(USB)

2.檔案格式:MP3

semi-finals

Date:2018/9/16 (Sun)

Check-in:Singing12:30~13:00

Dancing14:30~15:00

Contest: Singing13:00~15:00

Dancing15:00~17:00

Place:Far East Department Store

(No. 20 Zhongzheng Road, Taoyuan

District, Taoyuan City)

Please record your music to USB

File Format:MP3

Vòng bán kết

ngày:Ngày 9 tháng 16 năm 2018 (chủ nhật)

đăng ký vào:Nhóm ca hát 12:30~13:00

Nhóm vũ đạo 14:30~15:00

cuộc thi:Nhóm ca hát 13:00~15:00

Nhóm vũ đạo 15:00~17:00

nơi:tại cửa hàng bách hóa Viễn Đông

(No.20, Zhongzheng Rd., Taoyuan Dist.,

Taoyuan City)

Không hạn chế bài hát , tự chuẩn bị nhạc(USB).

Định dạng tập tin:MP3


Babak Semifinal

tanggal:16 September 2018 (Minggu)

check-in:Kelompok Nyanyi 12:30~13:00

Kelompok Tari 14:30~15:00

waktu perlombaan:Kelompok Nyanyi 13:00~15:00

Kelompok Tari 15:00~17:00

tempat:Far Eastern Department Stores

(No. 20 Zhongzheng Road, Taoyuan

District, Taoyuan City)

HARAP BAWA REKAMAN MUSIK SENDIRI(USB).

File Format:MP3

รอบคัดเลือก

วันที่:ประเภทขับร้อง วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2018

เช็คอิน:ประเภทขับร้อง 12:30~13:00

ประเภทเต้นรำ 14:30~15:00

เวลา:ประเภทขับร้อง 12:30~13:00

ประเภทเต้นรำ 14:30~15:00

สถานที่:ห้างสรรพสินค้าฟาร์อีสท์

(เลขที่ 20 ถนนจงเจิ้ง เขตเทศบาลเถาหยวนนครเถาหยวน)

ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้อง เตรียมอุปกรณ์ประกอบร้องเพลงเอง(USB)

รูปแบบไฟล์:MP3

d6931fecc3360e5e3e14251c891a912b.jpg
5b14766b882acb0808e412f3e3cebda4.jpg
7be1f92c057685c5841fb86e25385edc.jpg
f624dd55d302e021ef2aa2f9b25ab9f4.jpg
ae8e21ad244f2b9e0a717d91baa20ca4.jpg